2017 Lịch Phù điêu Phật di lặc

  • 2017 Lịch Phù điêu Phật di lặc

  • Giá bán : Liên Hệ
  • Liên hệ:
    Email:

Thông tin sản phẩm

Chủ đề: Phật di lặc

Kích thước: 55x81cm

-Composite, khung nhựa nền mica, phù điêu nhũ đồng

Lịch bloc: 14.5x25cm

Share