2017 Lịch để bàn AH.100

  • 2017 Lịch để bàn AH.100

  • Giá bán : Liên Hệ
  • Liên hệ:
    Email:

Thông tin sản phẩm

Thể loại: Lịch để bàn 2017

  • Chủ đề Vòng Quanh Thế Giới

Lịch bàn 14 tờ, 28 mặt (AH.100A)

KT: 24x16cm

Giấy C.230gsm

Lịch bàn 52 tuần 12 tháng (AH.100B)

Giấy C.Matt 70gsm ( phần 52 tuần)

Share